Kính áp tròng màu xám tro L314 Gray

– Vật liệu: 2-HEMA

– Độ ngậm nước: 42%

– Khoảng độ: 0.00 ~6.00

– Đường kính (mm): 14.2

– Model: lens L314 Gray

– Độ cong của tròng (mm): 8.6

– Thời hạn sử dụng: 6 Tháng

– Bước nhảy độ 0.25: 1.00 -> 1.25 -> 1.75 -> 2.00