Chính sách bảo mật thông tin

CHINH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1/ Mục đích thu thập thông tin:

Việc thu thập thông tin (họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng) qua website sft.vn để nắm bắt được các nguyện vọng, mong muốn của khách hàng nhằm nâng cao dịch vụ phục vụ khách hàng. Giúp khách hàng cập nhật các chương trình khuyến mãi, giảm giá…hỗ trợ Khách Hàng khi có khiếu nại, ý kiến một cách nhanh nhất nhằm đảm bảo quyền lợi cho Khách Hàng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ với thông tin mà mình cung cấp vào hộp thư điện tử của mình. Hơn nữa, khách hàng có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho Website của công ty về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữu tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp gải quyết phù hợp.

2/ Phạm vi sử dụng thông tin:

Những thông tin Khách Hàng được SunFaTech sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho khách hàng khi nhận được yêu cầu từ khách hàng.

– Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng.

– Gửi email tiếp thị, khuyến mãi về hàng hóa do chúng tôi bán.

– Gửi các thông báo về các họa động của website SunFaTech.

– Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại SunFaTech. Ngoài ra, chúng tôi tôi có thể chia sẻ thông tin  về tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát  nhanh hay nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho Qúy khách.

– Chung tôi gửi đến quý khách thông tin mà chúng tôi nghĩ sẽ có ích hoặc do quý khách yêu cầu, bao gồm thông tin về sản phẩm và dịch vụ, với điều kiện quý khách đồng ý không  phản đối việc đưa liên lạc cho các mục đích trên.

– Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm soát, tóa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

3/ Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4/ Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin các nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website của công ty thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc bị lộ thông tin các nhân đến ban quản trị website của công ty. Khi tiếp nhận những phản hồi này, SunFaTech sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ảnh của khách hàng tùy theo mức độ, SunFaTech sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

5/ Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin các nhân của khách hàng tại SunFaTech được SunFaTech cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân của SunFaTech. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tại sft.vn. Trong một vài trường hợp đặc biệt có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu các nhân khách hàng, SunFaTech sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết. Ban quản lý SunFaTech yêu cầu các cá nhân khi đăng ký mua/ mua hàng phải cung cấp đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý SunFaTech không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin các nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu không chính xác.

Chung tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách bảo mật” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: sunfatech@gmail.com