Kính áp tròng màu nâu CLC Brown 14.0mm

 210.000

– Vật liệu: 2-HEMA

– Độ ngậm nước: 42%

– Khoảng độ: 0.00 ~6.00

– Đường kính (mm): 14.0

– Model: kính áp tròng CLC Brown

– Độ cong của tròng (mm): 8.6

– Thời hạn sử dụng: 6 Tháng

– Bước nhảy độ 0.50: 1.00 -> 1.50 -> 2.00…